• Els meus filtres
  Elimina'ls tots
  Periode
  Destacats

  Col·lecció de plantes vives del jardí Ferran Soldevila

  La «Col·lecció de plantes vives del jardí Ferran Soldevila» és fruit del projecte d’innovació docent «Jardins per a la salut: aprenentatge servei a Botànica Farmacèutica», atorgat pel Vicerectorat de Política Docent i Lingüística de la Universitat de Barcelona, amb caràcter de prova pilot i realitzat entre els mesos de gener i juliol de 2015. El projecte ha estat coordinat pel Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF), en col·laboració amb l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient i la Unitat de Manteniment de la UB i té com a objectiu, a part de difondre’n el coneixement, actualitzar el catàleg de plantes vives del jardí Ferran Soldevila, situat a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. El Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cultura va col·laborar l’any 2016 en la difusió d’aquest nou catàleg a través de la publicació de la col·lecció al Museu Virtual de la UB (MVUB).

  veure menys
  La «Col·lecció de plantes vives del jardí Ferran Soldevila» és fruit del projecte d’innovació docent «Jardins per a la salut: aprenentatge servei a Botànica Farmacèutica», atorgat pel Vicerectorat de Política Docent i Lingüística de la Universitat de Barcelona, amb caràcter [...] veure més

  resultats
  Gener-juliol 2015 (catalogació in situ)