Normativa

En aquesta secció trobareu informació sobre les gestions i els tràmits relatius al patrimoni cultural de la UB.

Universitat de Barcelona

Reglament del patrimoni de la Universitat de Barcelona, aprovat per la Junta de Govern de 18 de febrer de 1997

Relatiu al patrimoni immaterial de la UB:

Reglament de símbols, honors i protocol, aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018

Ús dels espais institucionals de l’Edifici Històric en exposicions. Normes per a muntadors i responsables d’instal·lacions expositives

Generalitat de Catalunya i altres