Normativa

Recull de textos legals relacionats amb patrimoni cultural, tant de caràcter general com circumscrits a l’àmbit de la Universitat de Barcelona.

Universitat de Barcelona

Reglament de patrimoni cultural de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern en data 14 de desembre de 2022

Reglament del patrimoni de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 13 de juliol de 2022

Relatiu al patrimoni immaterial de la UB:

Reglament de símbols, honors i protocol, aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018

Ús dels espais institucionals de l’Edifici Històric en exposicions. Normes per a muntadors i responsables d’instal·lacions expositives

Generalitat de Catalunya i altres