Serveis

En aquest apartat es descriuen els serveis que la UB gestiona i ofereix en relació amb les seves col·leccions i fons patrimonials. Alguns d’aquests serveis tenen caràcter transversal i altres estan específicament vinculats a la col·lecció o unitat que custodia el fons.

Aquests serveis poden ser la consulta dels fons, l’assessorament especialitzat, els recursos docents, el préstec per a usos expositius, l’accés a la informació o la conservació i restauració del patrimoni, entre d’altres.

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)

Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona

Recursos i serveis de les col·leccions

Unitats i altres dependències de la UB que donen suport a serveis relacionats amb el patrimoni cultural de la Universitat