Hepàtica de les fonts

Llegir més
Col·lecció Col·lecció Plantes Vives Jardí Ferran Soldevila
Identificador CPVFS00020
Tipus d'objecte Espècimen vegetal
Nom científic Conocephalum conicum (L.) Underw. (Conocephalaceae)
Camp/Matèria Biodiversitat
Lloc de procedència Europa
Ubicació Jardí Ferran Soldevila. Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Contribuïdor GIBAF; Obres i Manteniment UB; OSSMA
Data Gener-juliol 2015 (catalogació in situ)
Notes Cosmopolita, però més escassa a la regió mediterrània. Creix en sòls humits com ara molleres, prats xops, vores de rierols i roques fontinals.
Descripció
Hepàtica dioica amb la generació haploide (gametòfit) que forma denses làmines amb tal·lus de fins a 15-20 de longitud i 1-2 cm d'amplada, lingüiformes, plans, lobulats dicotòmicament, verds, que als marges o a les plantes més velles poden arribar a ser de color marró o púrpura. Al revers hi tenen uns rizoides de fixació al substrat, i a l'anvers el tal·lus és reticulat i a primera vista s'hi observen uns porus aerífers al centre de cada reticle. Els tal·lus es poden fragmentar i se'n poden dispersar propàguls apicals vegetativament, impulsats pels esquitxos de l'aigua. Als àpexs dels tal·lus també s¿hi formen els òrgans sexuals (receptacles), segons el gènere: els individus mascles en fan de masculins, sèssils, aplanats, bruns, que produeixen gàmetes masculins (anteridis); les femelles en fan sobre un pedicel, i produeixen gàmetes femenins (arquegonis). Un cop fecundats, els arquegonis es transformen en la generació diploide (esporòfit), de vida relativament curta, menys freqüent i constituïda per esporangis, petits barrets de forma cònica (origen de l'epítet específic) al capdamunt dels pedicels que segueixen creixent sobre el tal·lus; els esporangis alliberen espores impulsades per uns filaments que actuen com molles elàstiques (elàters); aquestes espores donen lloc a nous gametòfits. Usos: S'usa com a espècie model en recerca sobre fotosíntesi. Informació destacada - Espècie protegida: http://www.magrama.gob.es/ca/biodiversidad/publicaciones/Briofitos_tcm8-260638.pdf
Llegir més