Les col·leccions patrimonials de la UB. 1. Col·lecció del Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal

Centaurea x cephalariseptimae Fern.Casas & Susanna - BCN 5080
Centaurea x cephalariseptimae Fern.Casas & Susanna - BCN 5080

El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV) reuneix les col·leccions botàniques i els fons documentals de biodiversitat vegetal de la Universitat de Barcelona. Entre aquests fons i col·leccions destaquen l’herbari i les bases de dades, a més d’un fons bibliogràfic, diverses cartografies temàtiques i donacions de fons personals d’investigadors que inclouen material fotogràfic i correspondència. 

L’herbari de la Universitat de Barcelona, conegut internacionalment com herbari BCN, és un dels herbaris amb més antiguitat i diversitat de la península Ibèrica i ocupa la quarta posició pel que fa al nombre d’exemplars. Prové de la fusió de l’antic herbari de la Facultat de Ciències, fundat cap a l’any 1920 i més endavant incorporat a la Facultat de Biologia (herbari BCC), i de l’herbari de la Facultat de Farmàcia (herbari BCF), fundat el 1943. Actualment allotja més de 400.000 espècimens, amb una important representació de tots els grans grups vegetals: algues, briòfits, cormòfits, fongs i líquens. També allotja col·leccions històriques importants, principalment del segle XIX, i algunes col·leccions especialitzades, com, per exemple, una col·lecció d’etnobotànica, una col·lecció de fruits i llavors i un herbari docent, consultat tant pels estudiants de botànica de la nostra universitat com per altres col·lectius d’estudiants i aficionats a les plantes. L’herbari BCN està en constant creixement gràcies a l’activitat de recerca en biodiversitat vegetal dels investigadors de la UB, i també gràcies a donacions i intercanvis amb altres herbaris del món.

Les bases de dades del CeDocBiV comprenen les bases de dades de flora i vegetació de Catalunya (BDBC). A més, inclouen una unitat de cartografia que reuneix els mapes temàtics resultants dels estudis centrats en les comunitats vegetals i el paisatge. Destaquen la cartografia dels hàbitats i la cartografia de la vegetació de Catalunya, ambdós consultables en línia. 

Els fons documentals del CeDocBiV són una valuosa font d’informació per a la documentació de les mostres de l’herbari. Algunes han arribat com a llegats d’antics professors de la UB, com el fons Josep Cuatrecasas Arumí i el fons Creu Casas i Sicart. Per facilitar-ne la identificació i l’accés, s’han agrupat per tipologia documental: material fotogràfic, correspondència científica, llibretes de camp i altres manuscrits, fitxers, preparacions microscòpiques, instruments i objectes botànics. La seva descripció i inventari està disponible al Dipòsit Digital de la UB. 

Llavors

L’objectiu principal del CeDocBiV, integrat al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la UB, és garantir la conservació dels seus fons documentals i facilitar-ne l’accés i la consulta. Per aquest motiu, és un servei obert a les institucions públiques, a l’empresa privada i a la societat en general.  

Les funcions que es duen a terme al CeDocBiV, a través de les seves col·leccions, van des d’activitats docents, amb recursos d’aprenentatge i autoaprenentatge, fins a visites guiades, propostes de treballs finals de grau o pràctiques per a alumnes de grau o màster universitari. El CeDocBiV també està molt present en portals internacionals de biodiversitat, com, per exemple, al GBIF, una xarxa internacional de dades de biodiversitat de tot el món, i a la plataforma JSTOR, el banc de dades més gran del món d’imatges de plecs d’herbari.  

Aquestes funcions fan palès, tal com vam dir en una altra publicació d’aquest blog, que si els tres pilars fonamentals de la Universitat són la docència, la recerca i la transferència a la societat, ho són també per al CeDocBiV, els fons i les col·leccions del qual són vius, útils i necessaris per a la identitat i el funcionament de la Universitat de Barcelona. 

Vicerectorat de Patrimoni i Activitats Culturals 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Deixa el nom en blanc per deixar un comentari anònim.

Subscripcions
Aviseu-me de
0 Comentaris
Inline Feedbacks
View all comments