Tensiometre de Noüy

Llegir més
Col·lecció Instruments científics
Identificador FFUB-0482
Tipus
Mides/durada 23,5 x 33 x 22 cm
Lloc de procedència Cambridge, Regne Unit
Ubicació Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data Vora 1960
Descripció
Llegir més