Galvanòmetre de Bourbouze

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0071
Dimensions/Durada 41 x 25 x 60 cm
Lloc d’origen Desconegut
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1860-1880
Descripció
Descripció general: En general, els galvanòmetres mesuren la intensitat de corrent i la seva direcció (mitjançant la llei d'Ampere). Fonamentalment formats per una agulla rodejada d'una espira metàl·lica sobre una base de fusta. Abans de fer qualsevol mesura s'ha de modificar la base fins que l'agulla apunti al zero i, per tant, estigui anivellada. Es poden classificar en galvanòmetres d’imant mòbil o de quadre mòbil segons si la peça mòbil és l’imant o el quadre de filferro. Funcionament: És un galvanòmetre d’imant mòbil. L’imant està en suspensió, com els braços d’una balança de precisió; perpendicularment, oscil·la l’agulla que assenyala les desviacions. La bobina inductora, inicialment al voltant de l’imant, es connecta al circuit que cal mesurar. Quan passa el corrent, crea un camp magnètic que actua sobre l’imant i fa desviar l’agulla indicadora sobre un arc amb divisions gravades. El peu es pot anivellar mitjançant uns terminals roscats. Dades històriques: Tenim constància de que estava a la Universitat de Barcelona l’any 1907 perquè apareix en una fotografia de l’Anuari d’aquell any. Aquest instrument apareix a una fotografia a l'Anuari de la Universitat de Barcelona de 1907.
Llegir més