Galvanòmetre de Weber

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0072
Dimensions/Durada 23 x 23 x 90 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1880-1900
Descripció
Descripció general: En general, els galvanòmetres mesuren la intensitat de corrent i la seva direcció (mitjançant la llei d'Ampere). Fonamentalment formats per una agulla rodejada d'una espira metàl·lica sobre una base de fusta. Abans de fer qualsevol mesura s'ha de modificar la base fins que l'agulla apunti al zero i, per tant, estigui anivellada. Es poden classificar en galvanòmetres d’imant mòbil o de quadre mòbil segons si la peça mòbil és l’imant o el quadre de filferro. Funcionament: Instrument conegut també com electrodinamòmetre de Weber. Aquest galvanòmetre és d’imant mòbil, tot i que està en suspensió en un fil doble, juntament amb un mirall petit. Es semblant a l’instrument FFUB-0071. Els galvanòmetres de precisió tenien en suspensió l’imant amb el mirall, de manera que s’hi projectava un feix de llum i s’observava la imatge del filament directament a la paret o fins i tot amb un microscopi. Això permetia observar amb precisió desviacions d’angles molt reduïts i, per tant, corrents molt dèbils. L’extraordinària precisió d’aquest tipus de galvanòmetres també els feia útils com a magnetòmetres, ja que podien mesurar el moment magnètic d’un imant, la intensitat del camp magnètic terrestre i les seves variacions.
Llegir més