Facultat d’Economia i Empresa (antigues Escola d’Alts Estudis Mercantils i Escola Universitària d’Estudis Empresarials)

Llegir més
Col·lecció Col·lecció d’arquitectura
Identificador ARQUB-001
Lloc d’origen Barcelona, Espanya
Localització actual (centre) Facultat d'Economia i Empresa. Edifici Diagonal, 696. Av Diagonal, 696, 08034 Barcelona
Data 1955 - 1959
Descripció
El projecte respon a la voluntat d'ubicar una gran facultat universitària en el marc de l'ordenació urbanística que va comportar l'obertura de l'avinguda Diagonal. L'edifici es va projectar quatre anys abans que el de la Facultat de Dret, tot i que es va acabar amb posterioritat. El disseny arquitectònic destaca per l'horitzontalitat, en què els diferents usos estan marcats a través de les diferències de volum. El programa arquitectònic inclou aularis, despatxos, una biblioteca, una cafeteria i una capella. A la planta baixa, les grans aules i la sala d'actes. En aquests espais, la llum hi arriba de manera zenital a través d'unes claraboies esfèriques. Les estances més petites estan situades en un bloc longitudinal de cinc plantes, amb una estructura regular i modulada. La il·luminació esdevé un element destacat, fet que afavoreix la conjugació de claraboies i façanes envidrades, amb una estructura de formigó vist. Aquesta cerca de llum també és present en la disposició de lluernes i d'espais claustrals que dirigeixen la circulació en els àmbits interiors. L'edifici és un exemple de l'herència dels principis constructius del moviment modern, i es fa ressò de les propostes arquitectòniques internacionals. Així doncs, hi trobem reflectides, d'una banda, les propostes de Le Corbusier en els porxos de la planta baixa i la rampa, i també en la mancança de decoració, i de l'altra, l'estil del grup artístic i arquitectònic De Stijl en la divisió geomètrica en quadrats i rectangles de les vidrieres exteriors.
Llegir més