Can Canela (IL3)

Llegir més
Col·lecció Arquitectura
Identificador ARQUB-009
Tipus Edifici (estructura)
Localització actual (centre) Can Canela. Institut de Formació Contínua IL3. Ciutat de Granada, 131
Autoria Guiteras, G.
Data 1898 - 1904
Descripció
Es tracta d'un recinte industrial, de grans dimensions, que va ser construït en diverses etapes des de l'any 1898 fins al 1914 i que ocupava pràcticament una illa sencera. De la construcció original, se'n conserva l'edifici situat al carrer de la Ciutat de Granada, format per una planta baixa, dues plantes superiors i amb coberta a dues aigües. Cal subratllar la imponent façana d'obra vista constituïda per una successió de pilastres i grans finestrals que s'alternen i creen un ritme regular. Gràcies a la seva versatilitat, l'espai interior ha permès l'adaptació de l'edifici per a altres usos. Al carrer de Bolívia es conserva una petita nau que disposa, com en el cas anterior, d'una coberta a dues aigües i d'una façana de maó vist. Les dues naus més antigues, situades a l'interior de l'illa, tenen una sola planta i estructura rectangular, amb façanes d'obra vista amb una successió de pilastres. El sistema de coberta consisteix en l'anomenada volta catalana o de maó de pla sostinguda sobre pilars de fundició. L'edifici va ser reformat el 1996 segons un projecte de l'arquitecte Jordi Seguró Capa per convertir-lo en la seu de l'Institut de Formació Contínua IL3.
Llegir més