Can Canela (IL3)

Llegir més
Col·lecció Col·lecció d’arquitectura
Identificador ARQUB-009
Lloc d’origen Barcelona, Espanya
Localització actual (centre) Can Canela. Institut de Formació Contínua IL3. Ciutat de Granada, 131
Autoria Guiteras, G.
Data 1898 - 1914
Descripció
Can Canela, també conegut amb el nom de Can Tiana, va ser una antiga fàbrica de maquinària tèxtil que forma part del patrimoni industrial del Poblenou, de Barcelona. Va ser adquirida per Josep Canela, que el 1898 va presentar un projecte signat per G. Guiteras per construir l'edifici, exemple de l'arquitectura industrial típica de principis del s. XX. Es tracta d'un recinte industrial, de grans dimensions, que va ser construït en diverses etapes des de l'any 1898 fins al 1914 i que ocupava pràcticament una illa sencera. De la construcció original, se'n conserva l'edifici situat al carrer de la Ciutat de Granada, format per una planta baixa, dues plantes superiors i amb coberta a dues aigües. Cal subratllar la imponent façana d'obra vista constituïda per una successió de pilastres i grans finestrals que s'alternen i creen un ritme regular. Gràcies a la seva versatilitat, l'espai interior ha permès l'adaptació de l'edifici per a altres usos. Al carrer de Bolívia es conserva una petita nau que disposa, com en el cas anterior, d'una coberta a dues aigües i d'una façana de maó vist. Les dues naus més antigues, situades a l'interior de l'illa, tenen una sola planta i estructura rectangular, amb façanes d'obra vista amb una successió de pilastres. El sistema de coberta consisteix en l'anomenada volta catalana o de maó de pla sostinguda sobre pilars de fundició. L'edifici va ser reformat el 1996 segons un projecte de l'arquitecte Jordi Seguró Capa per convertir-lo en la seu de l'Institut de Formació Contínua IL3.
Llegir més