• Els meus filtres
  Elimina'ls tots
  Periode
  Destacats

  Eines i Instruments Científics

  La col·lecció Eines i Instruments Científics de la UB està formada per nombrosos aparells molt diversos, ubicats a les facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Filologia i Comunicació, Física, Informació i Mitjans Audiovisuals, Matemàtiques i Informàtica, Medicina i Ciències de la Salut, Psicologia i Química. Aquest conjunt d’instrumental testimonia l’evolució de la recerca i la docència de la ciència experimental durant els segles XVIII, XIX i XX.

  veure menys
  La col·lecció Eines i Instruments Científics de la UB està formada per nombrosos aparells molt diversos, ubicats a les facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Filologia i Comunicació, Física, Informació i Mitjans Audiovisuals, Matemàtiques [...] veure més

  La Col·lecció Instruments Científics de la Facultat de Física és una de les col·leccions patrimonials més rellevants i millor documentades de la UB. Formen part d’aquesta col·lecció més de cinc-cents instruments científics, acumulats durant més de cent vuitanta anys de vida acadèmica i de recerca. Alguns aparells tenien finalitat didàctica; d’altres estaven més orientats a la investigació. Abasten camps de la física diversos: astronomia, òptica, electricitat, magnetisme, calorimetria, mecànica, hidrodinàmica, acústica, etc., i són un testimoni de l’evolució de la física durant els segles XVIII, XIX i XX.

  La Col·lecció Instruments Científics de la Facultat de Biologia. Col·lecció Durfort està formada majoritàriament per microscopis, atès que és una eina emprada en pràcticament tots els departaments, i per aparells de captació d’imatges. La història de la microscòpia queda molt ben reflectida en aquesta col·lecció gràcies a una àmplia representació de microscopis: des dels datats cap al 1800, monoculars i binoculars amb sistema fotogràfic incorporat o no, fins als electrònics. Així mateix, hi ha una bona representació d’aparells de captació dimatges (càmeres fotogràfiques, de filmació, lupes, etc.) i aparells de projecció de diverses èpoques.

  La Col·lecció Instruments Científics del Laboratori de Fonètica Eugenio Martínez Celdrán ofereix una crònica visual de l’avanç tecnològic i científic que ha caracteritzat aquest laboratori des de la seva creació el 1978. Aquesta col·lecció constitueix un testimoni de l’evolució de la recerca en fonètica i de la importància del Laboratori de Fonètica de la UB en aquesta disciplina. L’arxiu virtual dels diferents instruments històrics es complementa amb la seva exposició física al Museu de Fonètica, al vestíbul de la 5a planta de l’edifici Josep Carner, a la Facultat de Filologia i Comunicació.

  La Col·lecció Instruments Científics de la Facultat de Psicologia aplega un conjunt de vint-i-dos aparells i peces dels segles XIX i XX que els primers científics, psicotècnics i psicòlegs aplicats de Catalunya utilitzaven per mesurar diferents habilitats cognitives, com ara la sensació, la percepció, l’atenció o la memòria, entre d’altres. A aquesta col·lecció d’objectes s’afegeix un recull de diversos llibres i anuaris.

  resultats