Mesurador del camp magnètic terrestre

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0536
Dimensions/Durada 75 x 35 x 63 cm
Lloc d’origen Desconegut
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Descripció
Descripció general: Instrument que consta d’una bobina unida a una manovella per a fer-la girar a una certa velocitat. Es va utilitzar per mesurar l’acció del camp magnètic terrestre i presenta la particularitat de poder-se inclinar per a poder situar l’instrument en perpendicular a les línies de camp (o paral·lelament a l’equador magnètic) i així observar la variació d’aquest camp en funció de la inclinació de l’aparell. D’aquesta manera el valor de la inclinació per a on el senyal és màxim varia segons la latitud d’on et trobes. Funcionament: Es col·loca una bobina de coure al pla del meridià magnètic paral·lelament a l’agulla d’inclinació. En fer girar la bobina es pot observar que cada semi-revolució passa corrent pel galvanòmetre que tanca el circuit. El signe de la desviació de l’agulla del galvanòmetre depèn del sentit de la rotació. Dades històriques: El primer físic que va veure l’acció del magnetisme terrestre en corrents induïdes va ser el física Anglès Michael Faraday (1791-1867)
Llegir més