Sonòmetre

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0510
Dimensions/Durada 143 x 20 x 29 cm
Lloc d’origen Desconegut
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Descripció
Descripció general: Instrument d’acústica que presenta una estructura de fusta que fa el paper d’una caixa de ressonància sobre la qual es col·loquen ponts mòbil per variar la longitud d’ona (longitud del fil). Permet treballar amb dos fils al mateix temps que prendran una tensió fixa mitjançant un pes en un dels extrems. Funcionament: Per estudiar la llei de les proporcions de dos cordes tensades i les ones estacionaries. Com que permet l’estudi de dos cordes simultànies també es pot estudiar la consonància i dissonància del so quan tensem les dos cordes iguals (per exemple mitjançant pesos iguals a l’extrem) i variem la longitud de la corda (i, per tant, la longitud d’ona). El que determina si el so serà dissonant o consonant serà si la diferència entre la longitud d’ona és semi entera o entera. La freqüència de vibració d’una corda tensada és inversament proporcional a la seva longitud (llei de longituds). També, la freqüència de vibració és proporcional a l’arrel quadrada de la relació entre la força de tensió y la densitat lineal de la corda (massa per unitat de longitud). Aquest segon cas permet estudiar i verificar lleis de densitats (amb cordes de diferents densitats). Dades històriques: Inventat pel físic francès Félix Savart (1791-1841). Conegut per la seva contribució en la llei de l’electromagnetisme de Biort-Savart.
Llegir més