Màquina electromagnètica de Gramme

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0374
Dimensions/Durada 42 x 29 x 25 cm
Lloc d’origen Barcelona, Espanya
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1860-1880
Descripció
Descripció general: També coneguda com a dinamo de Gramme es tracta d’un generador elèctric que produeix un flux constant de corrent altern que es transforma en continu amb un commutador. Funcionament: Transforma energia cinètica en força electromotriu mitjançant la llei d’inducció de Faraday. Té tres parts principals: l’inductor genera un camp magnètic mitjançant un imant permanent de ferradura (en versions millorades s’utilitzarien dos electroimants); l’induït està format per bobines connectades en sèrie que giren i, per tant, produeixen una variació del flux magnètic de l’inductor i es genera un corrent d’inducció a les espires i, finalment, el commutador que transforma el corrent altern generat per la rotació de les bobines en corrent continu (sempre amb la mateixa polaritat) mitjançant escombretes de coure. Dades històriques: Atribuïda a l’electricista belga Zénobe-Théophile Gramme (1826-1901) que va inventar el primer generador elèctric d’ús comercial, és a dir, el que posteriorment s’anomenaria màquina de Gramme.
Llegir més