Balança de Coulomb

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0291
Dimensions/Durada 30 x 30 x 65 cm
Lloc d’origen Desconegut
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1850-1870
Descripció
Descripció general: Balança de torsió basada en les lleis de les atraccions i repulsions elèctriques utilitzada per Coulomb com a demostració de l’anomenada llei de Coulomb. Funcionament: Balança de torsió com la que va fer servir Coulomb per a demostrar la llei de Coulomb de l’electromagnetisme per a la força entre càrregues puntuals. Consta d’un micròmetre en la part superior d’on penja un fil amb una barra fina de l’altre extrem. A la mateixa alçada hi ha tot voltant una escala per a mesurar l'orientació de la barra. En aplicar una força sobre la bola, la barra comença a girar causant una força de torsió sobre el filament. D’aquesta manera obtenim la força elèctrica a partir de l’angle que forma la barra (que podem veure a l’escala de mesura) i un angle addicional que aconseguim fent un gir indicat al micròmetre. La combinació dels dos angles ens dona l’angle de torsió. Com que la força aplicada sobre la bola serà la del camp elèctric, Coulomb va poder demostrar la llei sobre la força de atracció o repulsió entre dues càrregues puntuals. Dades històriques: Desenvolupat i emprat pel físic, matemàtic i enginyer francès Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806) que dona nom a la unitat del sistema internacional de la càrrega elèctrica (el Coulomb, C). Va utilitzar l’instrument per a provar experimentalment la llei coneguda com a llei de Coulomb.
Llegir més