Màquina pneumàtica

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0187
Dimensions/Durada 58 x 41 x 50 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data Vora 1870
Descripció
Descripció general: S'utilitza per crear el buit en un recipient extraient tot l'aire en el seu interior. D'acord amb l'expansibilitat dels gasos i l'augment de força elàstica en reduir el volum. Funcionament: Presenta dos peces principals: una corona cilíndrica per dins la qual es mou un cilindre macís anomenat èmbol, totes dues connectades per un tub. En teoria ambdues parts encaixen perfectament per no deixar escapar l'aire, però en la pràctica sempre trobem imperfeccions que augmenten l'error de l'instrument. Llavors, l'aire circula a l'interior del cilindre a causa de l'expansibilitat de l'aire i empeny una vàlvula a través de la qual es va omplint la corona cilíndrica. Arriba un moment en què la pressió a l'interior és superior a la pressió atmosfèrica, cosa que causa l'obertura d'una altra vàlvula i deixa sortir el gas. Tanmateix, es tracta d'una fracció del gas i s'haurà de repetir el procés fins a extreure tot l'aire. El mecanisme no és perfecte, ja que es troba amb l'anomenat límit d'enrariment. Necessitaríem repetir el procés un nombre infinit de vegades per arribar al vuit total. Existeixen diversos mecanismes que milloren la seva efectivitat. En aquest cas hi ha dos èmbols moguts per una palanca, el qual cosa facilita la sortida de l'aire, ja que la pujada d'un èmbol es veu recolzada per la baixada de l'altre. Així s'aconsegueix extreure l'aire ràpidament i es guanya en efectivitat.
Llegir més