Màquina pneumàtica

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0186
Dimensions/Durada 60 x 65 x 70 cm
Lloc d’origen Chemnitz, Alemanya
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data Vora 1890
Descripció
La seva funció principal és fer el buit a la campana que incorpora. També es fa servir per modificar l’entorn en què es troben determinats gasos continguts en aquesta campana. Tot i així, no es pot extreure tot l’aire que conté, ja que sempre en resta de residual.
Llegir més