Galvanòmetre de Deprez-D’Arsonval

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0024
Dimensions/Durada 21 x 21 x 33 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1860-1890
Descripció
Descripció general: Els galvanòmetres mesuren la intensitat de corrent elèctric i la seva direcció mitjançant la llei d'Ampere. Estan formats per un imant i per una bobina conductora per la qual circularà el corrent que volem mesurar. Es poden classificar en galvanòmetres d’imant mòbil o de quadre mòbil segons si la peça mòbil és l’agulla imantada o el quadre que constitueix la bobina. Abans de fer qualsevol mesura s'ha de verificar que l'agulla apunti al zero. Funcionament: Es tracta d’un galvanòmetre de quadre mòbil que mesura la deflexió de la bobina per on circula el corrent elèctric. Aquesta deflexió és produïda per la interacció entre el camp magnètic de la bobina i el de l’imant. Dades històriques: Aquest galvanòmetre apareix al catàleg dels Ateliers Ruhmkorff (empresa mare de J. Carpentier) d’instruments de mesura i aparells elèctrics de 1904 i 1907.
Llegir més