Galvanòmetre astàtic de Nobili

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0023
Dimensions/Durada 22 x 22 x 31 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1860-1890
Descripció
Descripció general: Els galvanòmetres mesuren la intensitat de corrent i la seva direcció (mitjançant la llei d'Ampere). Fonamentalment formats per una agulla rodejada d'una espira metàl·lica sobre una base de fusta. Abans de fer qualsevol mesura s'ha de modificar la base fins que l'agulla apunti al zero i, per tant, estigui anivellada. Es poden classificar en galvanòmetres d’imant mòbil o de quadre mòbil segons si la peça mòbil és l’imant o el quadre de filferro. Funcionament: Es tracta d’un galvanòmetre d’imant mòbil. També conegut com galvanòmetre d'agulla per què consta d’unes agulles astàtiques (sistema de dos agulles imantades en sentits oposats que contraresten el camp magnètic terrestre) en suspensió d'un fil. Quan la corrent passa per la bobina crea un camp magnètic que orienta l’agulla imantada en un angle proporcional a la intensitat de l corrent. També existeix una variació més senzilla que consta només d’una agulla i, per tant, perd precisió. Dades històriques: Inventat l’any 1825 pel físic italià Leopoldo Nobili i fabricat per Breguet. Va ser utilitzat a la facultat de física en l’assignatura Cursos de Física General durant els anys 1919 a 1925 impartida pel Dr. Eduard Lozano.
Llegir més