Unitats i altres dependències de la UB que donen suport a serveis relacionats amb el patrimoni cultural de la Universitat

La UB dona suport a les diverses activitats i serveis relatius al seu patrimoni cultural, des de diverses unitats i àrees segons el seu àmbit específic d’actuació: comunicació, màrqueting, edició, dret, protocol, llengua, etc.

Algunes de les tasques habituals són: planificació de campanyes de promoció, redacció de notes de premsa i relació amb els mitjans, realització d’audiovisuals, correcció i traducció de textos, tramitació de cessió temporal de béns mobles, convenis, etc.

Les unitats que habitualment donen suport als serveis relatius al patrimoni cultural de la Universitat són, entre d’altres, les llistades al requadre.

A més, també hi col·laboren les administracions de centre i altres àrees i oficines en l’exercici de les seves funcions.