Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)

Creat el 2004, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universitat de Barcelona integra els serveis de biblioteca, suport a la docència i suport a la recerca, i està format pels CRAI biblioteques i les unitats tècniques i pel Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal i el Centre de Digitalització.

El CRAI ofereix una extensa carta de serveis adreçats a tota la comunitat universitària, així com alguns serveis específics especialment orientats a l’alumnat o al professorat, en les seves funcions investigadora i docent.

Per conèixer el patrimoni bibliogràfic i documental de la Universitat de Barcelona que gestiona el CRAI, consulteu l’enllaç següent. Entre les biblioteques del CRAI, n’hi ha dues d’estrictament patrimonials, pels fons bibliogràfics que custodien:

CRAI Biblioteca de Reserva

CRAI Biblioteca Pavelló de la República

Dades de contacte: Direcció del CRAI: Judit Casals Parladé | juditcasals@ub.edu Telèfon: 934 034 576 Adreça electrònica: juditcasals@ub.edu Adreça postal: Baldiri Reixac, 2, 08028 Barcelona (edifici Biblioteca, planta baixa) Web: https://crai.ub.edu/

La Unitat de Gestió de la Col·lecció del CRAI té com a missió establir i desenvolupar les polítiques de selecció, adquisició, conservació i preservació de tots els recursos d’informació del CRAI, amb l’objectiu de cobrir les necessitats d’informació de tots els usuaris.

Gestiona el Centre de Digitalització i el Taller de Restauració.

Dades de contacte:

Responsable de la Unitat de Gestió de la Col·lecció del CRAI: Assumpta Pujol Vallcorba | apujol@ub.edu
Telèfon: 934 034 596
Adreça electrònica: apujol@ub.edu
Adreça postal: Baldiri Reixac, 2, 08028 Barcelona (edifici Biblioteca, planta baixa)
Web: https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/crai-unitats/unitat-gestio-colleccio

El CEDI forma part de la Unitat de Gestió de la Col·lecció del CRAI. És un servei que té com a missió la digitalització i el tractament documental generat per la Universitat de Barcelona, a gran escala, pel que fa al fons patrimonial tant del CRAI com de la resta de serveis de la UB. Ofereix tot tipus de serveis en l’elaboració de projectes de digitalització a institucions, centres privats i particulars.

Dades de contacte:

Responsable de la Unitat de Gestió de la Col·lecció del CRAI: Assumpta Pujol Vallcorba | apujol@ub.edu
Telèfon: 934 020 162 | 934 034 596
Adreça electrònica: cedi@ub.edu
Adreça postal: Baldiri Reixac, 2, 08028 Barcelona (planta 2)
Web: https://crai.ub.edu/ | https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/cedi

El Taller de Restauració, nascut l’any 1998, forma part de la Unitat de Gestió de la Col·lecció del CRAI i té com a objectius bàsics:

  • Preservació i conservació: tenir cura preventiva de l’estat de conservació material dels documents gràfics patrimonials del CRAI.
  • Restauració: restaurar el fons gràfic, bibliogràfic i documental del CRAI.

Dades de contacte:

Responsable de la Unitat de Gestió de la Col·lecció del CRAI: Assumpta Pujol Vallcorba | apujol@ub.edu
Telèfon: 934 034 583
Adreça electrònica: crai.restauracio@ub.edu
Adreça postal: Baldiri Reixac, 2, 08028 Barcelona (edifici Biblioteca, planta -1)
Web: https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/crai-unitats/unitat-gestio-colleccio/taller-restauracio