Cilindre de Faraday

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0444
Dimensions/Durada 15 x 15 x 35 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1860-1880
Descripció
Descripció general: Es tracta d’un cilindre de llautó sense base superior i col·locat sobre un suport aïllant. En la pràctica estaria connectat mitjançant un fil metàl·lic amb un electroscopi (com l’instrument FFUB-0261, un electroscopi d’una làmina). Permet demostrar experimentalment el teorema de Faraday sobre la influència elèctrica, és a dir, que un cos carregat completament rodejat per un altre conductor induirà en aquest la seva càrrega invertida de signe. Funcionament: Es fa baixar lentament una esfera electrificada amb l’ajuda d’un fil aïllant dins del cilindre. En fer-ho, l’electroscopi marca un canvi de càrregues en les superfícies del cilindre, és a dir, la superfície interior s’ha carregat negativament degut a la influència de l’esfera i, l’exterior, positivament per compensar el balanç de càrrega. La diferència de càrrega que ens dona l’electroscopi augmenta a mesura que baixa l’esfera fins a un cert punt, a partir del qual esdevé constant. Això es deu al fet que l’esfera ja es troba completament envoltada pel cilindre i, per tant, la càrrega en la superfície interior serà la càrrega de l’esfera amb signe canviat. Dades històriques: Michael Faraday (1791-1867) va ser un físic britànic especialitzat en electromagnetisme i electroquímica. Les seves contribucions més importants tenen a veure amb la fonamentació del camp electromagnètic (que, més tard, s’acabaria de postular en les equacions de Maxwell) i el fenomen de la inducció electromagnètica.
Llegir més