Escala auxiliar per a galvanòmetre de mirall

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0365
Dimensions/Durada 56 x 13 x 38 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1860-1880
Descripció
Descripció general: Els galvanòmetres de mirall eren dels més precisos en la seva època. Exemples de galvanòmetres de mirall són el galvanòmetre de reflexió de Thomson (FFUB-0109), el galvanòmetre de Weber (FFUB-0072) o el galvanòmetre de mirall mòbil (FFUB-0095). Tots ells, utilitzaven una escala auxiliar com aquesta per a determinar les mesures. Funcionament: Fer servir un mirall per a llegir les mesures permet que aquestes siguin especialment precises, ja que s’està transmetent moviments pràcticament imperceptibles d’una vareta de metall per reflexió sobre l’escala. Concretament, el mirall està muntat amb la vareta de manera que quan aquesta gira el mirall també ho fa. Si es posa una llum a una certa distància del mirall, aquest la reflectirà sobre l’escala i s’aconsegueixen les mesures desitjades. Dades històriques: Fabricat per l’inventor i enginyer francès Jules Carpentier (1851-1921) a finals del segle XIX. Va ser un fabricant molt reconegut d’aparells de mesura elèctrics i telègrafs, per exemple, va col·laborar en la fabricació del galvanòmetre de Deprez-D’Arsonval (FFUB-0093). També és especialment conegut per ser el fabricant del primer cinematògraf a petició de Louis Lumière(1864-1948) l’any 1895.
Llegir més