Aparell per a l’experiment d’Oested

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0280
Dimensions/Durada 31 x 11 x 24 cm
Lloc d’origen Desconegut
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1860-1870
Descripció
Descripció general: Aquest muntatge experimental és una reproducció del que va fer servir Oersted en el seu experiment i, per tant, permet observar la inducció electromagnètica que va fonamentar les bases de l’electromagnetisme. D’aquesta manera, es pot veure qualitativament com afecta un corrent elèctric a una agulla imantada mòbil situada enmig de l’aparell. Funcionament: Consta d’un fil de coure orientat en direcció del meridià magnètic i una agulla imantada que, en absència de corrent, està paral·lela al fil. En el moment en què fem circular un corrent pel fil (per exemple amb una pila) s’observa una desviació de l’agulla que tendeix a col·locar-se perpendicular al fil com més intens sigui el corrent. Dades històriques: Hans Christian Oersted (1777-1851) va ser un físic i químic danès (catedràtic en física de la universitat de Copenhaguen i rector en 3 ocasions) que va descobrir experimentalment la relació entre electricitat i magnetisme, cosa que portaria a la unificació d’ambdós camps (fins aquell moment separats) en l’electromagnetisme que coneixem avui en dia. Tot i que va veure la inducció electromagnètica empíricament l’any 1820 (anàleg a aquest aparell), no va trobar la llei que ho explicava. Va ser Ampere, mesos més tard, qui va desenvolupar la teoria amb l’anomenada Llei d’Ampere.
Llegir més