Electroscopi d’una làmina

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0261
Dimensions/Durada 18 x 12 x 18,5 cm
Lloc d’origen Desconegut
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1870-1890
Descripció
Descripció general: Un electroscopi és un instrument que permet determinar la presència de càrregues elèctriques i el seu signe. Funcionament: Un electroscopi senzill consisteix en una vareta metàl·lica vertical que té una boleta a la part superior i a l'extrem oposat dues làmines d'or molt primes. La vareta és suspesa a la part superior d'una caixa de vidre transparent amb una armadura de metall en contacte amb el terra. En apropar un objecte electritzat a l'esfera, la vareta s'electrifica i les làmines carregades amb el mateix signe que l'objecte es repelen, sent la seva divergència una mesura de la quantitat de càrrega que han rebut. La força de repulsió electroestàtica s'equilibra amb el pes de les fulles. Si l'objecte s'allunya de l'esfera, les làmines, en perdre la polarització, tornen a la seva posició normal. En aquest cas es tracta d'un electroscopi d'una làmina només, a on l'a segona làmina s'ha substituit per una barra fixa conductora. Dades històriques: El primer electroscopi va ser creat pel metge anglès William Gilbert !544-1603) per realitzar els seus experiments amb càrregues electroestàtiques.
Llegir més