Ou elèctric

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0240
Dimensions/Durada 14 x 14 x 45 cm
Lloc d’origen Desconegut
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Descripció
Descripció general: Instrument utilitzat en l’àmbit educatiu per a estudiar les descàrregues elèctriques en gasos enrarits. El muntatge consta d’un globus de vidre amb dos varetes de coure en l’interior acabades en esferes. La superior es pot moure per variar la distància entre varetes. Permet fer experiments en el buit si es connecta una bomba de buit en la base. Hi ha altres variacions d’aquest aparell, per exemple l’ou elèctric De la Rive (FFUB-0274). Funcionament: Es connecta la vareta superior a un generador de corrent i es pot observar una descàrrega entre les esferes del extrems a l’interior. A nivell visual permet veure com canvia el color i la intensitat de la llum de la descàrrega per a diferents concentracions d’aire en l’interior de l’aparell o utilitzant diferents gasos. Dades històriques: Probablement adquirit en la dècada del 1860.
Llegir més