Pont de fil (mesurador de resistències)

Llegir més
Col·lecció Instruments científics
Identificador FFUB-0161
Tipus Ambidextrògraf de Rupp
Mides/durada 73 x 37 x 21 cm
Lloc de procedència Frankfurt, Alemanya
Ubicació Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1890-1910
Descripció
El pont de fil és un instrument de gran precisió que pot operar en corrent continu o corrent altern i permet la mesura resistències òhmiques o impedàncies en el segon cas. El pont de fil és un pont de Wheatstone simplificat en el qual dues de les resistències han estat substituïdes per un fil conductor tibant de secció constant. La relació de resistències es determina per la posició d'un cursor sobre un fil de resistència.
Llegir més