Polariscopi

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0153
Dimensions/Durada 18,5 x 20 x 50 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1870-1900
Descripció
Instrument que serveix per comprovar si una llum està polaritzada o no, i per determinar-ne el tipus de polarització. Generalment consta d’una part que polaritza linealment la llum d’entrada, un suport per a les mostres i un analitzador amb diferents accessoris. És un aparell important per a la caracterització i l’anàlisi de materials, d’ús freqüent en cristal·lografia.
Llegir més