Pont de Wheatstone

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0145
Dimensions/Durada 39,5 x 25,5 x 16,5 cm
Lloc d’origen Londres, Regne Unit
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1920-1940
Descripció
Instrument elèctric per mesurar la resistència elèctrica dels cossos, popularitzat el 1843 per Sir Charles Wheatstone (1802-1875). S’utilitza per mesurar resistències desconegudes mitjançant l’equilibri dels braços d’un circuit en pont. Està constituït per tres resistències conegudes, una de les quals és variable. Aquestes resistències, juntament amb la resistència que es vol mesurar, formen un circuit tancat. Per efectuar la mesura, es fa variar la resistència variable fins a arribar al punt d’equilibri o detecció de corrent nul, cosa que es fa amb un galvanòmetre.
Llegir més