Ohmímetre

Llegir més
Col·lecció Eines i Instruments Científics
Identificador FFUB-0136
Tipus Ohmímetre
Dimensions/Durada 10 x 13 x 07 cm
Lloc d’origen Desconegut
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1910-1930
Descripció
L’ohmímetre és un instrument per mesurar la resistència elèctrica. Es compon d’una petita bateria per aplicar un voltatge a la resistència sota mesura, per mesurar després el corrent que circula a través de la resistència mitjançant un galvanòmetre. L’escala del galvanòmetre està calibrada directament en ohms, ja que, en aplicació de la llei d’Ohm, com que el voltatge de la bateria és fix, la intensitat que circuli a través del galvanòmetre només dependrà del valor de la resistència sota mesura. A menor resistència, major intensitat de corrent, i viceversa. Aquest model no té bateria, ja que en aquella època eren molt grans, però té una maneta que acciona una petita dinamo.
Llegir més