Galvanòmetre de Thomson

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0109
Dimensions/Durada 16 x 16 x 54 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1870-1900
Descripció
Descripció general: En general, els galvanòmetres mesuren la intensitat de corrent i la seva direcció (mitjançant la llei d'Ampere). Fonamentalment formats per una agulla rodejada d'una espira metàl·lica sobre una base de fusta. Abans de fer qualsevol mesura s'ha de modificar la base fins que l'agulla apunti al zero i, per tant, estigui anivellada. Es poden classificar en galvanòmetres d’imant mòbil o de quadre mòbil segons si la peça mòbil és l’imant o el quadre de filferro. Funcionament: La característica que el diferència d'altres galvanòmetres és la barra imantada situada en la part superior de l'instrument. Permet moviments verticals per tal d'aconseguir neutralitzar l'acció del magnetisme terrestre. Dades històriques: Aquesta variació del galvanòmetre clàssic rep el seu nom del físic del segle XIX WiIlliam Thomson, deprés conecut com a Lord Kelvin (1824-1907).
Llegir més