Galvanòmetre de mirall mòbil

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0095
Dimensions/Durada 20 x 20 x 24 cm
Lloc d’origen Frankfurt, Alemanya
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1880-1910
Descripció
Descripció general: En general, els galvanòmetres mesuren la intensitat de corrent i la seva direcció (mitjançant la llei d'Ampere). Fonamentalment formats per una agulla rodejada d'una espira metàl·lica sobre una base de fusta. Abans de fer qualsevol mesura s'ha de modificar la base fins que l'agulla apunti al zero i, per tant, estigui anivellada. Es poden classificar en galvanòmetres d’imant mòbil o de quadre mòbil segons si la peça mòbil és l’imant o el quadre de filferro. Funcionament: Aquest en concret també se’l coneix com galvanòmetre balístic i, en aquest cas, la peça mòbil és el mirall. Especialment indicat per a mesures de la intensitat durant períodes molt petits de temps i, per tant, adreçat a circuïts amb una variació sobtada del camp magnètic o la descàrrega d’un condensador. La seva classificació com a balístic prové del pes addicional que es penja del quadre mòbil per augmentar el seu període respecte el temps que circularà el corrent. Llavors, el pas del corrent equival a una oscil·lació del mirall i la carrega que ha circulat serà proporcional a la velocitat angular que ha conferit al quadre mòbil. Dades històriques: Utilitzat a la Universitat de Barcelona a principis del segle XX i fabricat per Hartmann & Braun AG.
Llegir més