Galvanòmetre de Deprez-D’Arsonval

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0093
Dimensions/Durada 16 x 16 x 28 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1870-1900
Descripció
Descripció general: En general, els galvanòmetres mesuren la intensitat de corrent i la seva direcció (mitjançant la llei d'Ampere). Fonamentalment formats per una agulla rodejada d'una espira metàl·lica sobre una base de fusta. Abans de fer qualsevol mesura s'ha de modificar la base fins que l'agulla apunti al zero i, per tant, estigui anivellada. Es poden classificar en galvanòmetres d’imant mòbil o de quadre mòbil segons si la peça mòbil és l’imant o el quadre de filferro. Funcionament: Es tracta d’un electròmetre estàndard que mesura amb una agulla imantada un flux de corrent elèctrica generat en un camp electromagnètic a partir d’un imant estàtic permanent i una bobina en moviment. Dades històriques: Rep un nom propi ja que en concret va ser utilitzat per D’Arsonval en medicina. En un camp anomenat diatèrmia que consisteix en tractar malalties mitjançant la inducció de calor a través de la pell. Predecessor de tècniques modernes que tracten malalties com l’artritis utilitzant la calor.
Llegir més