Màquina electroestàtica de Carré

Llegir més
Col·lecció Eines i Instruments Científics
Identificador FFUB-0075
Dimensions/Durada 71 x 48 x 103 cm
Lloc d’origen Barcelona, Espanya
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1870-1890
Descripció
Descripció general: Les màquines electrostàtiques permetien fer experiments demostratius del corrent elèctric. Històricament, eren els primers generadors d’electricitat que basaven el seu funcionament en la separació de les càrregues en un medi dielèctric per mètodes mecànics de fregament, per influència o per combinació d’ambdós fenòmens. Funcionament: Un cop separades (mitjançant unes varetes conductores) les càrregues en les pintes i escombretes, eren traslladades a uns receptors esfèrics o cilíndrics amb base aïllant de vidre, que actuaven com a condensadors (anomenats botelles de Leyden). L’elevat potencial elèctric emmagatzemat era suficient per produir descàrregues amb unes espurnes espectaculars. En aquesta màquina, un disc adquireix electricitat per fregament i per influència (inducció), que passa a un segon disc on el gir és contrari. El disc de vidre inferior queda electrificat positivament per la fricció i fa inducció de càrregues negatives en el disc superior, que és d’ebonita, que acumulava aquestes càrregues en el cilindre metàl·lic superior. Un conductor metàl·lic mòbil pot acostar la part de la càrrega inferior al cilindre per produir l’espurna i descarregar-lo. Dades històriques: També anomenada dielèctric de Carré, fou fabricada per l’enginyer francès Ferdinand Carré (1824-1900) al voltant de l’any 1824. Conegut per ser l’inventor de la màquina de fer gel.
Llegir més