Manòmetre registrador per a gasos

Llegir més
Col·lecció Eines i Instruments Científics
Identificador FFUB-0066
Tipus Manòmetre
Dimensions/Durada 37 x 22 x 43 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1880-1900
Descripció
Descripció general: Instrument que mesura la pressió de gasos i ho enregistra en un paper situat sobre un tambor giratori. L’entrada lateral amb clau de pas s’utilitza per introduir un gas al recipient interior. Funcionament: Es basa en un baròmetre aneroide en que les variacions de presió a l'exterior produeixen deformacions en la forma d'una cavitat estanca (la càpsula aneroide) en la que s'ha fet un buit parcial i que està a una pressió de referència. Dades històriques: Fabricat per Richard Frères a finals del segle XIX (1880-1900) a França. zat. Les làmines prenen càrregues idèntiques, però de signe oposat i se separen en un angle proporcional a la càrrega induïda pel cos carregat. Dades històriques: Ideat pel físic italià Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio Volta (1745-1827).
Llegir més