Amperímetre patró Pellat (electrodinamòmetre)

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0026
Dimensions/Durada 26 x 49 x 33 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1880-1910
Descripció
Descripció general: Els electrodinamòmetres s’utilitzen tant en voltímetres com amperímetres per a obtenir una exactitud superior. Ajuden a la mesura d’un gran rang de senyals electromagnètiques. Funcionament: Es un amperímetre patró per a mesures absolutes del corrent. Consta de dues bobines una a dins de l'altra i orientades perpendicularment entre elles. Es fa passar el corrent que es vol mesurar per les dues connectant-les en sèrie. La bobina exterior, fixa, crea un camp magnètic que tendeix a fer girar la bobina interior, mòbil, que també es magnetitza pel corrent. Aquest t de la força magnètica es mesura mitjançant una balança, a l'eix de la qual està fixada la bobina interior. Es posen pesos al plat de la balança per tal de compensar-la amb una massa que serà proporcional a l'arrel quadrada del corrent que es vol mesurar. La constant de proporcionalitat era subministrada pel fabricant que feia el calibratge amb un patró primari. Dades històriques: Es tracta d'un disseny del físic francès Joseph Solange Henri Pellat (1850-1909). El mètode Pellat va seguir sent la forma estàndard de mesurar l'amper durant molts anys.
Llegir més