Electròmetre amb boles de descàrrega

Llegir més
Col·lecció Eines i Instruments Científics
Identificador FFUB-0020
Dimensions/Durada 9 x 9 x 33 cm
Lloc d’origen Desconegut
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1870-1900
Descripció
Descripció general: Electròmetre rudimentari a base de boles de descàrrega utilitzat per a mesurar la càrrega o la diferència de potencial de l’electricitat. Usualment, mesura el voltatge entre dos punts d’un circuït elèctric. Aquest cas, tanmateix, no permet realitzar mesures precises i només ens dona la relació entre la diferència de potencial i la distància entre esferes, és a dir, en quines condicions es produirà una guspira. Funcionament: Produeix descàrregues entre les dues esferes de llautó. Emprat per estudiar els efectes de les descàrregues elèctriques entre ambdues boles (per exemple sobre un fluid). Permet experimentar amb diferents distàncies entre les boles gràcies a un eix vertical mòbil. Sistema molt similar al termòmetre de Kinnersley (FFUB-0021). Permet trobar la relació entre la distància de separació de les esferes i la diferència de potencial aplicada coneixent la distància on es produeix la guspira. Des del punt de vista de la química, permet observar que es produeixen combinacions i descomposicions de forma diferent segons si una barreja de gasos en el seu interior és en la mateixa proporció o no. De forma que en el primer cas només fa falta una guspira i, en el segon, moltes. Dades històriques: Joseph Priestley (1733-1804), científic i teòleg britànic, va observar utilitzant aquest instrument que en produir repetidament guspires amb aire atmosfèric en el recipient s’acaba reduint el seu volum i presenta un pH més àcid (a l’època en comptes d’utilitzar l’indicador universal actual es solia dipositar certa quantitat de tornassol per veure si es tornava vermell, més àcid, o més fosc, més bàsic). Conseqüència de la descomposició de l’aire
Llegir més