Kobus ellipsisprymnus (antílop aquàtic)
Kobus ellipsiprymnus - CRBA

Kobus ellipsisprymnus (antílop aquàtic)

Llegir més
Col·lecció Col·lecció del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA)
Col·lecció específica Col·lecció general (CRBA)
Identificador Id. Espècie CHVMARBO00131A
Família Bovidae
Camp/Matèria Biodiversitat
Ubicació Facultat de Biologia. Av Diagonal, 643
Autor (Id. Espècie) (Ogilby, 1833)
Drets En copyright
Notes L'antílop aquàtic viu a les sabanes i a zones més o menys boscoses, sempre a prop de punts d'aigua permanents. La densitat de població pot assolir nivells elevats dins d'àrees localitzades amb hàbitats favorables. La seva població total s'estima al voltant dels 200.000 individus, tot i que s'ha detectat que la tendència és a anar en declivi.
Taxonomia
Chordata, Vertebrata, Mammalia, Artiodactyla, Bovidae, Kobus ellipsisprymnus
Llegir més