Kobus ellipsiprymnus - CRBA

Kobus ellipsisprymnus (antílop aquàtic)

Llegir més
Col·lecció Col·lecció del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal
Col·lecció específica Col·lecció general (CRBA)
Identificador Id. Espècie CHVMARBO00131A
Tipus d'objecte Espècimen animal
Família Bovidae
Camp/Matèria Biodiversitat
Ubicació Facultat de Biologia. Av Diagonal, 643
Autor (Id. Espècie) (Ogilby, 1833)
Notes L'antílop aquàtic viu a les sabanes i a zones més o menys boscoses, sempre a prop de punts d'aigua permanents. La densitat de població pot assolir nivells elevats dins d'àrees localitzades amb hàbitats favorables. La seva població total s'estima al voltant dels 200.000 individus, tot i que s'ha detectat que la tendència és a anar en declivi.
Taxonomia
Chordata, Vertebrata, Mammalia, Artiodactyla, Bovidae, Kobus ellipsisprymnus
Llegir més