Codium vermilara (Olivi) Chiaje

Llegir més
Col·lecció Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV)
Col·lecció específica Herbari docent
Identificador BCN-D-231
Tipus d'objecte Espècimen vegetal
Família Codiaceae
Ubicació CRAI CeDocBiV. Baldiri Reixac, 2
Contribuïdor (Olivi) Chiaje (Id. espècie)
R. Martín & R. Guàrdia (recol·lector/a)
Data 2017/7/10 (data de recol·lecció)
Descripció
Taxonomia: Plantae // Chlorophyta // Ulvophyceae // Bryopsidales // Codiaceae Habitat: En ambients poc il·luminats de la zona infralitoral, fins uns 25 m de fondària; sobre substrat rocós
Llegir més