Densímetre de Fahrenheit

Read more
Collection Scientific Instruments
Identifier FFUB-0295
Type Artefacte experimental (hidroestàtica)
Mides/durada 28 x 7 x 7 cm
Lloc de procedència Desconegut
Location Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Authorship Desconegut
Description
Read more