Tub de raigs X amb regulador

Llegir més
Col·lecció Eines i Instruments Científics
Identificador FFUB-0286
Dimensions/Durada 51 x 30 x 23 cm
Lloc d’origen Desconegut
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Descripció
Descripció general: Molt semblant a l’instrument FFUB-0329, però millorat amb l’addició d’un regulador per modificar les característiques dels raigs X. És un tub de buit que genera raigs X mitjançant les col·lisions d’electrons que s’emeten en el càtode (elèctrode negatiu) contra els àtoms de l’ànode (elèctrode positiu). Són els efectes dels raigs catòdics del tub de Crookes (FFUB-0255) que causen aquesta emissió de raigs X en l’ànode. Funcionament: Es fa el buit en l’interior del tub i es genera una diferència de potencial prou gran entre càtode i ànode que dona lloc a col·lisions de raigs catòdics en l’ànode que generen emissions de raigs X. Dades històriques: Després de la invenció del tub de Crookes i el descobriment dels raigs catòdics es va anar desenvolupant nova tecnologia en el camp dels tubs de buit. Això va portar a millores d’estabilitat i funcionalitat com la d’aquest tub de raigs X.
Llegir més