Polariscopi de Laurent o de mitja ombra

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0191
Dimensions/Durada 57 x 30 x 48 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data Vora 1890
Descripció
Un polariscopi és un instrument òptic utilitzat per mesurar les variacions de l’angle de vibració que experimenta la llum polaritzada plana quan passa a través d’una mostra donada. El polariscopi o polarímetre típic consta d’una font de llum, d’un polaritzador (vidre o altre dispositiu de polarització), un suport de mostres, un analitzador (que és un segon polaritzador) i un visor. El valor de l’angle de gir de l’analitzador es pot determinar mitjançant una porció de cercle graduat. Els polarímetres de penombra o de mitja ombra tenen, després del polaritzador, una peça addicional, que és una làmina birrefringent de quars, de quart d’ona, que divideix el camp de visió en dues meitats. Així, el feix de llum que emergeix del polaritzador es descompon en dues parts, que segons l’orientació relativa entre la làmina mostra i l’analitzador fa que es vegin amb diferent o igual claredat les dues meitats en el camp observat. Inicialment es gira l’analitzador fins a veure les dues meitats amb la mateixa claredat. Segons el tipus de substància òpticament activa i segons la seva concentració, un cop col·locada en el tub de dissolució, presenta una variació de llum que es compensa girant l’analitzador. La mesura d’aquest angle de gir permet calcular la concentració de la substància examinada. Els polarímetres s’utilitzaven en medicina, farmacologia i en indústries relacionades amb productes agrícoles.
Llegir més