Anemoscopi electric Moncel

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador FFUB-0120
Dimensions/Durada 14 x 17 x 5 cm (indicador); 60 x 25 x 80 cm (penell)
Lloc d’origen Desconegut
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1880-1900
Descripció
Descripció general: Els anemoscopis, també coneguts com a mànigues de vent, serveixen per mesurar la direcció i la força del vent respecte de l'horitzontal del terra. En aquest cas es tracta d'un aparell encara més limitat que només mesura la direcció del vent. En el seu moment, resultava molt inconvenient poder tenir mesures durant tot el dia sense estar prop de l'instrument. Per aquesta raó es van començar a fabricar uns que donessin les mesures mitjançant un dispositiu extern. És el cas de l'anemoscopi de Moncel. Funcionament: El penell i el visor estan comunicats per un cable de coure format per cinc fils aïllats, els quals connecten un interruptor situat al penell amb uns electroimants situats en el visor. Aquests electroimants es col·loquen en 8 direccions de la rosa dels vents (nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-oest, oest i nord-oest). Mitjançant l'electricitat d'una pila, permet marcar la direcció del penell i, per tant, la direcció del vent sense la necessitat de veure l'aparell en si.
Llegir més