Electròmetre Mascart

Llegir més
Col·lecció Eines i Instruments Científics
Identificador FFUB-0112
Dimensions/Durada 19 x 19 x 44 cm
Lloc d’origen París, França
Localització actual (centre) Facultat de Física. Martí i Franquès, 1-11, 08028 Barcelona
Data 1900-1930
Descripció
Descripció general: Els electròmetres s’utilitzen per a mesurar la càrrega o la diferència de potencial de l’electricitat. Usualment, mesura el voltatge entre dos punts d’un circuït elèctric. Aquest cas en concret es basa en l’electròmetre de Thompson (també anomenat electròmetre de quadrants) i està especialment indicat per estudiar l’electricitat atmosfèrica. Funcionament: Els quadrants van fixats a la placa superior del recipient mitjançant suports de vidre aïllants, quedant un d’ells mòbil per a ajustar l’instrument. Presenta una agulla d’alumini en l’interior connectada per un fil de platí amb la base interior on hi ha àcid sulfúric concentrat.
Llegir més