Codium bursa (Olivi) C. Agardh

Llegir més
Col·lecció Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV)
Col·lecció específica Herbari docent
Identificador BCN-D-256
Tipus d'objecte Espècimen vegetal
Família Codiaceae
Ubicació CRAI CeDocBiV. Baldiri Reixac, 2
Contribuïdor (Olivi) C. Agardh (Id. espècie)
J. Vicens Fandos & A. Sànchez Cuxart (recol·lector/a)
Data 2017/7/10 (data de recol·lecció)
Descripció
Taxonomia: Plantae // Chlorophyta // Ulvophyceae // Bryopsidales // Codiaceae Habitat: A les zones infralitoral i circalitoral, sobre substrat rocós o epífita d’algues calcàries incrustants.
Llegir més