Citofluorímetre de flux marca Facstar Plus/model 2016

Llegir més
Col·lecció Instruments científics
Identificador 59IB
Tipus
Ubicació Facultat de Biologia. Av Diagonal, 643
Autoria Dickinson, Beckton
Data 1975
Descripció
Primer contador automático de células de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.
Llegir més