Citofluorímetre de flux marca Facstar Plus/model 2016

Llegir més
Col·lecció Eines i instruments científics
Identificador 59IB
Tipus Citòmetre
Localització actual (centre) Facultat de Biologia. Av Diagonal, 643, 08028 Barcelona
Autoria Dickinson, Beckton
Data 1975
Descripció
Primer contador automático de células de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.
Llegir més