Material sanitari militar

Llegir més
Col·lecció Museu de la farmàcia catalana
Identificador 3278MFC
Localització actual (centre) Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Campus Diagonal. Av Joan XXIII, 27-31, 08028 Barcelona
Data segle XX
Descripció
Material sanitari (benes, gases de cotó) procedent d'un botiquí militar. Una d'elles té l'envoltori "Servicio Farmacéutico del Ejército".
Llegir més