De officiis. De paradoxis. De somno Scipionis

Read more
Collection Rare Book and Manuscript Library
Identifier 07MS-358
Type
Material/Technique Vitel·la / llibre manuscrit
Mides/durada 28.5 x 18.5 cm
Lloc de procedència Barcelona
Location CRAI Biblioteca de Fons Antic. Gran Via de les Corts Catalanes, 585
Authorship Tul·li Ciceró, Marc
Date 1450-1470
Description
https://museuvirtual.ub.edu/ub/fonsreservacastella/manuscrit358_cas.pdf
Read more